Index Curriculum Vitae

Personalia
Huidige hoofdfuncties
Activiteiten vanuit functie
Opleidingen
Huidige nevenfuncties
Partij
Vorige hoofdfuncties
Vorige nevenfuncties


DSCF0944
     

Curriculum VitaeCurriculum Vitae

U bent hier:
Egbert Schuurman
Curriculum Vitae
Egbert Schuurman (1937) is sinds 13 september 1983 Eerste Kamerlid. Tot 1999 vertegenwoordigde hij de RPF. Sinds 8 juni 1999 is hij fractievoorzitter van de fractie van de ChristenUnie (tot 27 maart 2001: RPF/GPV). De heer Schuurman is voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Egbert Schuurman studeerde weg- en waterbouw (tegenwoordig ‘civiele techniek’) aan de (toenmalige) TH Delft en filosofie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 1972 promoveerde hij hier op het proefschrift ‘Techniek en Toekomst -- Confrontatie met wijsgerige beschouwingen’.
Van 1964-1966 werkte hij aan de Technische Hogeschool van Delft en van 1966-1984 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In 1972 werd hij bijzonder hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij bleef dat tot 2004. Van respectievelijk 1974 tot 2004 vervulde hij die functie ook aan de Technische Universiteit te Delft en van 1984 tot 2007 ook aan de Universiteit te Wageningen.
Hij was van 1981 tot 1983 lid van de zogenoemde Brede DNA-commissie, die in opdracht van de regering de maatschappelijke en ethische aspecten van werkzaamheden met erfelijkheidsmateriaal bestudeerde. In mei 2002 gaf hij een afscheidscollege aan de Technische Universiteit van Delft onder de titel: Bevrijding van het Technische Wereldbeeld – Uitdaging tot een andere Ethiek.

Personalia
 • titulatuur, naam; voor- en roepnaam: prof. dr. ir. E. (Egbert) Schuurman
 • geboorteplaats en -datum:  Nieuw Buinen; gem. Borger (Dr.), 23 juli 1937
 • woonplaats: Breukelen
 • samenlevingsvorm: Gehuwd, 15 december 1964
 • kinderen: 1 zoon en 2 dochters
 • levensbeschouwing: Gereformeerd
Huidige hoofdfuncties
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, vanaf 13 sep 1983
Activiteiten vanuit functie

Commissies 2003-12 juni 2007
 • Algemene Zaken, Huis der Koningin, College van Senioren, Onderwijs, Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (plv.), Justitie (plv.), Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (plv.), Verkeer en Waterstaat (plv.)
Commissies vanaf 12 juni 2007
 • Economische Zaken; Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken; Verkeer en Waterstaat; College van Senioren; Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid.
Opleidingen
 • promotie filosofie Centrale Interfaculteit Vrije Universiteit te Amsterdam, 26 mei 1972
 • filosofie Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1964 tot 20 feb 1968
 • civiele techniek: weg- en waterbouw Technische Hogeschool te Delft, van 1958 tot 5 mrt 1964
 • weg- en waterbouwkunde, Hogere Technische School te Groningen, tot 12 juli 1958
 • H.B.S.-b te Stadskanaal, van 1950 tot 18 juni 1955
Huidige nevenfuncties
 • voorzitter Adviesraad Instituut voor Cultuurethiek
 • voorzitter Pro Rege Studiefonds
Partij
 • lid Eerste Kamer der Staten Generaal, vanaf 13 sep 1983 (tot 1999 namens de RPF, vanaf 8 juni 1999 namens RPF/GPV en vanaf 27 maart 2001 namens de ChristenUnie)
 • fractievoorzitter ChristenUnie Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 8 juni 1999 (tot 27 maart 2001 namens RPF/GPV)
 • lid curatorium Marnix van Sint-Aldegonde-stichting (wetenschappelijk instituut RPF) tevens voorzitter
 • fractievoorzitter R.P.F. Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 13 sep 1983 tot 8 juni 1999
Vorige hoofdfuncties
 • bijzonder hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte, Wageningen Universiteit (voorheen: Landbouwhogeschool te Wageningen), van 1 september 1986 tot 1 september 2007
 • bijzonder hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte, Technische Universiteit Delft (voorheen: Technische Hogeschool), van 1 september 1974 tot 1 januari 2004
 • wetenschappelijk hoofdmedewerker Cultuurfilosofie, Vrije Universiteit te Amsterdam, van 1972 tot oktober 1983
 • bijzonder hoogleraar Reformatorische wijsbegeerte, Technische Hogeschool te Eindhoven, van 1 september 1969 tot 1 september 2004
 • wetenschappelijk medewerker grondmechanica, Technische Hogeschool te Delft, van 1964 tot 1966
Vorige nevenfuncties
 • lid curatiorium Stichting maatschappelijk ondernemen van MKB-Nederland
 • voorzitter Instituut voor Cultuurethiek
 • lid curatorium bijzondere leerstoel medische ethiek, Vrije Universiteit te Amsterdam, tot 1 januari 2002
 • lid Raad van Toezicht en Advies Nederlands Dagblad, van 1997 tot 2005
 • voorzitter Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut-Centrum voor Medische Ethiek
 • hoofdredacteur "Beweging", orgaan Vereniging Calvinistische Wijsbegeerte
 • lid bestuur Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte, omstreeks okt 1983
Bijzonderheden
Onderscheidingen
 • Eredoctoraat technische wetenschappen Northwest University (voorheen Universiteit van Potchefstroom, Z.Afr.), aug 1994
 • Templeton-award voor onderwijs in religie, wetenschap en techniek, Berkeley (VS), 1995
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 2003
Publicaties
 • "Techniek en Toekomst. Confrontatie met wijsgerige beschouwingen" (dissertatie, 1972)
 • "Evolutie en geloof" (1977)
 • "Reflections on the technological society" (1978)
 • "Modern technology in a christian-philosophical perspective" (1979)
 • "Techniek: middel of Moloch?" (1980)
 • "Technology and the future" (1980)
 • "Christenen in Babel" (1983)
 • "Tussen technische overmacht en menselijke onmacht. Verantwoordelijkheid in een technische maatschappij" (1985)
 • "Crisis in de Landbouw" (1987)
 • "Het Technische Paradijs" (1989)
 • "Filosofie van de Technische Wetenschappen" (1990)
 • "Reformatorische cultuurkritiek" (1993)
 • "Geloven in Wetenschap en Techniek. Hoop voor de toekomst" (1998)
 • "Faith and Hope in Technology" (2003)
 • "Deliverance from the Technical World Pictures" (2004)
 • "Struggles in the Ethics of Technology" (2005)
 • "De uitdaging van de islamitische technologiekritiek" (2007)
 • ongeveer 280 artikelen, waarvan diverse in het Engels
Wetenswaardigheden
 • Interpelleerde in 1990 minister-president Lubbers over de staatsrechtelijke taak en plaats van de Eerste Kamer
 • Interpelleerde in 1999 minister-president Kok over de rol van de Eerste Kamer bij de kabinetscrisis